Kurumumuzdaki özel eğitim hizmeti okul, aile ve

rehabilitasyon merkezi üçgeni etrafında yürütülmektedir.

Eğitim sürecinde öğrencinin velisi, devam ettiği okul ve

öğretmeni ile işbirliği yaparak ortak program oluşturulur.

Program aile ile paylaşılarak ailenin aktif katılımı sağlanır.