Kurumumuzda Uygulanan Proogramlar

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

 • Gecikmiş Konuşma 
 • Kekemelik 
 • Konuşma Bozukluğu(artikülasyon) 
 • Konuşma Engeli 
 • ses Bozukluğu 
 • Çiğneme ve yutma Problemleri 
 • Nörolojik Bozukluklara Bağlı Konuşma Problemleri 

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 • Otizm 
 • Atipik Otizm 
 • Rett Sendromu 
 • Asperger Sendromu 
 • Çocukluk Dezingratif Bozukluğu 

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 • Down Sendromu 
 • Mental Retardasyon 
 • Mikrosefali 
 • Hidrosefali 
 • Fenil Ketonüri 

BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 • Cerabral Palsi(cp) 
 • Spina Bifida 
 • Brakial Pleksus 
 • Tortikollis 
 • Hidrosefali 
 • Mikrosefali 
 • Hemiparazi 
 • Ataksi 
 • Duyu Bütünleme 
 • Osteopatik Yaklaşımlar 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 • Disleksi(okuma bozukluğu) 
 • Disgrafi(yazma ve yazılı anlatım bozukluğu) 
 • Diskalkuli(aritmetik ve matematiksel beceriler bozukluğu) 

İŞİTME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 

 • İşitme Engelliler Aile Eğitim, Dil Eğitimi, İşitme Eğitimi
 • Koklear İmplant Öncesi ve Sonrası Eğitimi
 • İşitme Engellillerde Akademik Eğitim, Okuma-Yazma Eğitimi